Chào mừng quý vị đến với website của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Chế Là

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHẾ LÀ

Được thành lập từ 15 tháng 03 năm 2011. 1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế- xã hội : Chế Là là một xã có địa hình phức tạp, điều kiện tự nhiên và khí hậu khắc nhiệt, có nhiều núi cao vực thẳm, đường giao thông đi lại khó khăn. Toàn xã có 2 dân tộc chung sống, chủ yếu là dân tộc thiểu số, dân cư sống phân tán, nhỏ lẻ, trình độ dân trí còn thấp. Xã Chế Là tổng số có 13 thôn bản....